Malene Kjærgård Sekstet

17.12.2014 i Templet

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g),

Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)

Malene Kjærgård (voc), Peter Marrot (tp), Mads Kjølby(g), Kasper Villaume (p), Tobias Dall Mikkelsen(b), Snorre Kirk (dr)