Kjeld Lauritsen Kvintet

17.09.2014 i Templet

Kjeld Lauritsen (hammondorgel), Almaz Yebio (voc), Per Gade (g) Søren Frost (dr) Lisbeth Diers (perc)


Kjeld Lauritsen (hammondorgel), Almaz Yebio (voc), Per Gade (g) Søren Frost (dr) Lisbeth Diers (perc)

Kjeld Lauritsen (hammondorgel), Almaz Yebio (voc), Per Gade (g) Søren Frost (dr) Lisbeth Diers (perc)

Kjeld Lauritsen (hammondorgel), Almaz Yebio (voc), Per Gade (g) Søren Frost (dr) Lisbeth Diers (perc)

Kjeld Lauritsen (hammondorgel), Almaz Yebio (voc), Per Gade (g) Søren Frost (dr) Lisbeth Diers (perc)

Kjeld Lauritsen (hammondorgel), Almaz Yebio (voc), Per Gade (g) Søren Frost (dr) Lisbeth Diers (perc)