Swingstyrke 7 den 07.10.2010 i Templet

Jens Søndergaard - altsax, Anders Jacobsen - trombone, Niels Stuart - tenorsax, Ole Kock Hansen - piano, Marc Davis - bas, Aage Tanggaard - trommer

Swingstyrke 7

Swingstyrke 7

Swingstyrke 7

Swingstyrke 7

Swingstyrke 7

Swingstyrke 7

Swingstyrke 7