Søren Kristiansens Trio 5.11.2004 i Forpagteriet

pn: Søren Kristiansen, b: Thomas Ovesen, dm: Mikkel Find
Opdateret d. 21.6.2006