Lyngbyjazz

E-mail: lyngbyjazz@lyngbyjazz.dk

INDMELDELSESBLANKET

Navn: .................................................................... 

Adresse: ................................................................

E-mail: ...................................................................

Indmelder sig herved i Lyngby-Taarbæk Jazzklub.

Årskontingentet er 200 kr. og dækker fra 1/9 til 31/8. Ved indmeldelse efter 1/1 er kontingentet 100 kr.

Indbetales på reg.nr. 1551 konto 00 600 32 750 i Danske Bank
Husk at angive navn, adresse og e-mail.

Sendes til kassereren, Ole Koefoed Steen, Gadevangen 13A, 2800  Kongens Lyngby

TIL FORSIDE