L Y N G B Y - T A A R B Æ K   J A Z Z K L U B

Program Om klubben Indmeldelse Kontakt Links Forside

 

Formandens beretning på generalforsamlingen
den 26. april 2017

Jeg skal i dag aflægge beretning for Lyngby-Taarbæk Jazzklubs 16. sæson.

Koncerter

Vores primære aktivitet er at afholde koncerter med gode danske jazzmusikere, og i sæson 16 blev det til 13 koncerter. Som det gerne skulle fremgå af koncertoversigten lever vi fuldt ud op til vores mål og visioner om repertoire og genrer - såvel med hensyn til kvalitet og variation som med veletablerede musikere og nye navne.

Dag

Tid

Musikere

Sted

Onsdag 14/09

20.00

Mathias Heise Quadrillion

Mathias Heise (harmonica/keys), Mads Christiansen (guitar), David Vang (bass), Aksel Stadel Borum (drums)

Templet

Onsdag 5/10

20.00

Marylin Mazur Group

Marilyn Mazur (percussion), Fredrik Lundin (ts), Krister Jonsson (g), Klavs Hovman (b)

Templet

Onsdag 26/10

20.00

Nabojazz

Rolf Thofte Sørensen/trompet - Nikolaj Hess/piano - Jakob Roland/bas-  Mikkel Hess/trommer

Templet

Onsdag 9/11

19.00

Jacob Bro Trio

Jacob Bro(g), Joey Baron (dr), Thomas Morgan (b)

Stadsbiblioteket

Onsdag 23/11

20.00

Indra

Indra Rios Moore (vokal), Benjamin Trærup (ts), Uffe Steen (g), Thomas Sejthen (b)

Templet

Onsdag 14/12

20.00

Jesper Thilo All Stars

Jesper Thilo – saxofon, Jacob Fischer – guitar, Søren Kristiansen – piano, Jesper Lundgaard – bas, Morten Lund - trommer

Templet

Onsdag 18/01

20.00

Clara Vuust Group

Clara Vuust/vokal - Thomas Walbum/piano - Andreas Hatholt/bas – Carsten Landors/trommer

Templet

Onsdag 08/02

19.00

Firebirds

Stefan Pasborg/trommer/percussion - Anders Banke/sax/klarinet - Anders Filipsen/keyboards

Stadsbiblioteket

Lørdag 11/02

13.00

Univers på vers

Anders Jacobsen/trombone - Pelle von Bülow/guitar - Heine Hansen/klaver - Ole Skipper/bas - Rasmus Lund/trommer - samt Josephine Isbrand - Mathilde Bruun - Anne-Ditte Scheibye - Karen Lolck og Albert von Bülow/sang

Stadsbiblioteket

Onsdag 22/02

19.00

Niels Wilhelm Knudsen Quintet

Jens Søndergaard/Saxer – Thomas Maintz/ Guitar – Jakob Svensson/Vibrafon – Dennis Drud/Trommer – Niels Wilhelm Knudsen/Bas

Templet

Onsdag 15/03

20.00

Pierre Dørge og New Jungle Orchestra

Pierre Dørge/dirigent & guitar - Gunnar Halle/trompet - Jakob Mygind/saxofoner - Anders Banke/basklarinet & saxofoner - Kenneth Agerholm/trombone - Irene Becker/piano & synthesizer - Thommy Andersson/bas - Martin Andersen/slagtøj - Ayi Solomon/Percussion

Templet

Onsdag 05/04

20.00

Emil Hess Quartet

Emil Hess/tenorsax – Thomas Clausen/piano – Jesper Bodilsen/bas – Frands Rifbjerg/trommer

Stadsbiblioteket

Onsdag 26/04

20.00

Ben Webster Prize Winners med Heine Hansen

Bob Rockwell/tenorsax – Heine Hansen/piano – Ole Molin/guitar Jesper Lundgaard/bas – Alex Riel/trommer

Templet

 

De fleste af koncerterne har igen i år været velbesøgte, og vi har bl.a. i dag måttet melde udsolgt på forhånd. Hvor vi tidligere kunne opleve et halvtomt lokale, når vi præsenterede mindre kendte kunstnere eller ”smal” musik, er dette ikke længere tilfældet, hvilket viser, at vi er lykkedes med at få os slået fast som et sted, hvor man altid kan få en god musikalsk oplevelse.

Vi har fået skaffet plads lidt flere i lokalet i Templet. Det er lykkedes os at få hævet kapaciteten i Templet fra 56 til 71 siddende tilhørere, men vi har stadig nogle udfordringer med placering af mixerpulten. Selv om vi gerne ville, kan vi ikke lukke flere ind, idet kapaciteten afhænger af nogle stoleopstillinger, som på forhånd skal være godkendt at brandtilsynet. Vi har også haft udfordringer med ventilationen, idet nogle udvendige bygningsarbejder i vinter efterlod et stort hul i muren, hvor der havde siddet en ventilator. Det gav et par koncerter med nogle meget kolde pladser bagerst i lokalet. Hullet er blevet stoppet til, og nu håber vi, at der på et tidspunkt bliver installeret en nyt ventilationsanlæg.

Tilhørere per koncert:                                         50-120 afhængig af spillestedets kapacitet

Tilhørere i alt i 2016:                956

Tilhørere per koncert i 2016:     73,5

Publikum til vores koncerter fordeler sig ca. med 1/3 medlemmer og 2/3 gæster. Der er en stabil kerne på ca. 20 personer, der kommer til de fleste koncerter, og de øvrige kommer afhængig af hvem der spiller.

Koncertgængerne kommer mest fra nærområdet. Dvs. Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal, men der har også været folk, der er kommet langvejs fra f.eks. Hundested, Slagelse, Kalundborg og sågar fra Jylland.

Efterårets program er på plads, og vi kan love mange gode jazzoplevelser med både nye navne og gamle kendinge. Af de nye navne kan jeg nævne KutiMangoes, et seks-mands afro-beat/jazz band, og den unge pianist, komponist og orkesterleder Kathrine Windfeld, som især har vakt opmærksomhed med sit bigband. Det har vi desværre ikke mulighed for her, så vi nøjes med hendes sekstet, men det skal nok også blive godt.

Medlemmer

Vi er nu 92 medlemmer, og selv om vi tjener mere på ikkemedlemmerne til koncerterne, ville det se pænt ud, hvis vi havde lidt flere medlemmer. Ideen med halvt kontingent, hvis man melder sig ind efter den 1/1 har vist sig at være god, så det fortsætter vi med.

Publikumsparadokset

Mens det vrimler med unge talentfulde jazzmusikere - bl.a. dem der hvert år udklækkes fra Rytmisk Musikkonservatorium, er jazzpublikummet i høj grad i 60+ segmentet (lige som mange andre kulturforbrugere). Derfor forsøger vi at få flere unge til vores koncerter, dels ved et tilbud om halv pris for unge under 25, dels ved at gå dialog med de lokale gymnasier og uddannelsessteder for at få udbredt kendskabet blandt de unge og evt. afholde arrangementer på uddannelsesstederne. Ved vores koncert med Niels Wilhelm Knudsens Quintet deltog 19 elever og deres musiklærer fra Virum Gymnasium, og vi håber, at vi kan udbygge dette samarbejde.

Vi har desuden været i dialog med Lyngby-Taarbæk Musikskole om at arrangere master class eller workshop med nogle af musikskolens elever, forud for nogle af vores koncerter med en eller flere af musikerne. Musikskolen er interesseret, men af praktiske årsager, er det endnu ikke lykkedes at få det gennemført.

Musikerne

Musikerne kan godt lide at spille hos os – både i Templet og på Stadsbiblioteket. Ikke på grund af honoraret, men fordi de får en god behandling, fordi der er en god lyd, fordi der er en god stemning i klubben, og fordi vi har et godt publikum, der kommer for at lytte til musikken.

Vi får rigtig mange henvendelser fra musikere, som gerne vil spille hos os, og der er jo også nogen, vi i bestyrelsen gerne selv kunne tænke os at høre. Så vi har en lang emneliste, men gode forslag er altid velkomne.

Samarbejdspartnere

Vi har heldigvis mange gode samarbejdspartnere. Først og fremmest dem der giver os den økonomiske støtte, der gør det muligt at gennemføre koncerterne. Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, med hvem vi har en treårig kontrakt, og Statens Kunstfond, der giver et tilskud efter ansøgning svarende til halvdelen af minimumstariffen til de musikere, vi hyrer, under forudsætning af at kommunen giver mindst det samme. Det gør kommunen heldigvis, og derfor kan det hænge sammen. Sidste år blev støtten fra Statens Kunstfond skåret 10%, men i år er det lykkedes os at komme tilbage på det tidligere niveau.  Det siger også noget, at Statens Kunstfond nu i 17 år har bedømt foreningens indsats til at være støtteværdig

Kontrakten med kommunen udløb med udgangen af 2016, men kommunalbestyrelsen besluttede at forlænge alle kulturkontrakterne med et år. Derfor skal vi forhandle en ny kontrakt på plads inden længe. I beslutningen om at forlænge kontrakterne lå der også en antydning af, at de nye kontrakter nok kunne blive beskåret. Vi håber naturligvis på, at vi stadig vil kunne opnå nogle vilkår, så det fortsat er muligt at drive jazzklub i Lyngby-Taarbæk.

Dernæst er det dem, der er med i det praktiske arbejde med koncerterne. Det er først og fremmest Templet, hvor vi afholder de fleste af vores koncerter. Vi har et rigtig godt samarbejde med Templets ledelse og de frivillige, som passer baren og hjælper med opsætning og afrydning.

Vi har også et fortrinligt samarbejde med Stadsbiblioteket, med hvem vi traditionen tro samarbejder om to koncerter i forbindelse med Vinterjazz og et par stykker til i løbet af sæsonen. I denne sæson er det blevet til fire koncerter i alt. Vi havde egentlig kun planlagt tre, men da der opstod nogle praktiske problemer med at afholde koncerten med Emil Hess i Templet, trådte Stadsbiblioteket beredvilligt til, hvilket vi var meget glade for.

Stadsbiblioteket startede sidste år med at afholde en række lyttesaloner, hvor musik af en bestemt komponist eller musiker præsenteres. Vi havde en idé om, at der i jazzklubben kunne være medlemmer med en stor viden om musikere, orkestre eller genrer, som evt. kunne stå for nogle jazzlyttesaloner. Det har der imidlertid ikke været, så det har vi første omgang opgivet den tanke.

Vi deltager i Vinterjazz-festivallen med tre koncerter, hvoraf den ene er en børnejazzkoncert. Deltagelsen her er med til at markedsføre klubben.

Igennem alle årene har vi haft et godt samarbejde med DGO, som er flinke til at omtale vores arrangementer både før og efter. Anmeldelserne af koncerterne står Carl Otto Detlefsen for, og de har som regel været gode.

PR, presse og billetsalg

Omtalen i DGO er meget vigtig, men vi forsøger også at udbrede kendskabet til klubben via vores sæsonprogram, plakat, hjemmeside, Kultunaut, annonce i Jazznyt, Facebookgruppe, udsendelse af elektroniske nyhedsbreve, deltagelse i Vinterjazz festivallen og tilstedeværelse på Live Jazz Danmark portalen. Billetsalget via Billetlugen er også med til at markedsføre klubben. Koncerterne på Stadsbiblioteket bliver også markedsført på bibliotekets hjemmeside og Facebookside, og de får lavet nogle meget flotte plakater på kommunens trykkeri. Vi må selv nøjes med at lave nogle mere beskedne sæsonplakater, men Steen Rasmussen fra bestyrelsen har fået givet dem et nyt flot design.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt fem møder i løbet af året, og vi har det meget hyggeligt, når vi er sammen.

Desværre har Jørgen B. Schmidt besluttet at stoppe. Jørgen var en af initiativtagerne til at starte klubben, og det var ham, der spurgte mig, om jeg ville være med. Det har bestemt ikke fortrudt, og nu er jeg den sidste, der er tilbage fra den første bestyrelse. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at sige ham stor tak for indsatsen.

Tak

Jeg vil afslutte denne beretning med at rette en stor tak til mine bestyrelseskolleger for samarbejdet og til alle vores samarbejdspartnere.

 

Rolf Aagaard-Svendsen

Kgs. Lyngby 2017.04.26